oksjef

Hvordan lykkes med økonomistyring i nystartet bedrift?

God økonomistyring er en nøkkelfaktor for å lykkes som gründer. Dessverre er det altfor mange som mislykkes fordi de ikke har orden på økonomien. Vanligvis vil det være en stor fordel om den som starter en ny bedrift selv har god innsikt i økonomistyring, men det kan man ikke alltid forvente. Jeg vil derfor gi noen tips for de som ikke har noe særlig innsikt i økonomi og regnskap.

1.  God økonomistyring starter med gjennomarbeidede budsjetter før man starter opp og med gode regnskapsrutiner etter at bedriften er i gang. Det er minst 4 grunner til at det er viktig å føre regnskap:

 • Hold orden på økonomien – ha kontroll på driften. Du må vite om du går i pluss eller minus
 • Rutiner for pengestrømmen – sørg for å fakturere og få utestående beløp inn til riktig tid. Husk at det beste er å få pengene inn før du må betale leverandørene
 • Skape tillit/få godt omdømme – Det å ha orden i regnskapet skaper tillit overfor banker, leverandører, kunder, samarbeidspartnere og investorer
 • Legger grunnlaget for utbetalinger til det offentlige – Regnskapet er grunnlaget for riktig betaling av skatt, merverdiavgift, arbeidsgiveravgift, skattetrekk

2. Hvem skal føre regnskapet? – Har du nok kompetanse kan du selvfølgelig gjøre dette selv eller gjøre deler av jobben og sette bort resten. Det kan være en fordel å søke råd og hjelp fra noen som kan regnskap, slik at du kan bruke din tid på å tjene penger og utvikle bedriften på en god og seriøs måte. Slurves det med oppstarten av regnskapet i en ny bedrift koster det utrolig mye mer å rydde opp etterpå enn å sørge for nødvendig hjelp fra starten.

3. Bruk et regnskapssystem i «skyen» slik at det er lettere å få hjelp nå du trenger det. I disse systemene kan du fakturere, kjøre lønn, registrere timer og selvfølgelig føre regnskap. Dette er meget gode systemer som heller ikke koster mye å bruke. Jeg vil anbefale å se nærmere på Visma eAccounting eller Tripletex som begge er meget gode systemer.

4.  Skaff deg en mentor – Dette bør ikke være en nær venn eller familie, men en som har erfaring innenfor det området du vurderer å starte opp i. Det må nødvendigvis ikke være en person, du kan også ha god nytte av et nettverk av personer som har erfaringer som de Ønsker å dele med deg.

 

Styr likviditeten – CASH IS KING

Det å ha god styring med likviditeten er helt avgjørende for om bedriften din skal lykkes. Det finnes nok av eksempler på selskaper som har gått dukken på grunn av dårlig styring.

CASH IS KING – er et velkjent utsagn. Det å kunne betale alle sine regninger innen forfall er vesentlig for å kunne opprettholde et godt forhold til sine kreditorer. Dette kan også påvirke dine kunder til å velge en annen leverandør enn deg. Da unngår du også spekulasjoner om problemer i virksomheten din.

 

 

TIPS TIL BEDRE STYRING AV LIKVIDITETEN

 1. Lag et likviditetsbudsjett – sørg for å styre slik at du til enhver tid vet hva du skal betale i god tid før det forfaller til betaling.
 2. Undersøk mulighet til å gjøre om faste kostnader til variable kostnader slik at de varierer med aktivitetsnivået/omsetningen i bedriften.
 3. Send faktura straks jobben er avsluttet eller varene er sendt
 4. Del opp større kundefakturaer: Avtal en betalingsplan, og send a-konto fakturaer underveis. Etter at oppdraget er utført, sender du en avsluttende faktura.
 5. Vurder å gi kvantumsrabatt hvis kunden betaler raskt.
 6. Stram inn på betalingsfristene. Sender du digital faktura, mottar kunden den raskt, så kredittiden kan reduseres (f.eks. til 10 dager)
 7. Prioriter de viktigste kundene, og kutt kundeforhold som ikke gir deg inntekter.
 8. Betal leverandørfakturaene innen forfallstiden og oppretthold et godt forhold til dine kreditorer.
 9. Hvis du ser at du ikke greier å betale leverandørfakturaen – Ta kontakt med leverandøren i god tid og forsøk å få avtale som senere betaling eller oppdeling i delbetalinger.

Trenger du hjelp til å få bedre styring av likviditeten – ta kontakt med Bedriftsøkonomi AS – telefon 91 68 62 46

Del denne artikkelen