Din egen økonomisjef / regnskapssjef
Vi engasjerer oss i driften din, og gir deg rådgivning og utfører oppgavene du trenger utført innen regnskap, likviditetsstyring, analyse og forretningsutvikling. Dette kan vi gjøre på timebasis etter behovet deres.

Din Regnskapssjef

Bedriftsøkonomi AS er idag innleid som regnskapssjef/regnskapsansvarlig i flere bedrifter. Det blir mer og mer vanlig at mindre bedrifter gjør en god del regnskapsarbeid selv og leier inn Bedriftsøkonomi AS til å gjøre regnskapene ferdige, både perioderegnskap og årsregnskap. På denne måten kan bedriften spare mye penger i forhold til å sette bort all regnskapsføring til et regnskapskontor.

Bedriftsøkonomi AS har god erfaring med at kunder gjør en del regnskapsarbeid selv og jobber med opplæring slik at kundene kan bli tryggere i sitt regnskapsarbeid.

Etterhvert som din bedrift vokser har du kanskje behov for mer hjelp. Bedriftsøkonomi AS kan hjelpe deg med kalkyler, budsjetter, likviditetsstyring, finansieringsbistand og styrearbeid.

Bedriftsøkonomi AS har kunder over hele Norge og benytter Skype i dialog med kundene. Siden Bedriftsøkonomi AS har valgt å jobbe med økonomisystemer i «skyen» er ikke avstand til kunder noe problem. Det går fint å ha kunder som holder til over hele landet.

Tjenestene kan gjøres på timebasis eller til fast pris.

Ta kontakt for å få tilbud.

Din Økonomisjef

Økonomisjefen har god regnskap- og økonomi forståelse og vil ta hånd om økonomistyring og regnskapet til ditt selskap. Han vil være opptatt av hele virksomheten og typisk jobbe med styringsdata og gi tidlig varsel om uønsket utvikling. En god økonomisjef er en solid samtalepartner som er opptatt av styring og kontroll i din bedrift.

Han vil også gi råd til daglig leder om lønnsomhetsforbedringer og drift. Typisk vil økonomisjefen være engasjert med å lage gode og korrekte rapporter og sørger for å kvalitetssikre regnskaper og interne rutiner slik at bedriften for styring og kontroll. Avvik mellom budsjetter og regnskapstall analyseres og forklares slik at daglig leder blir løpende oppdatert. Selskapets likviditet blir fulgt opp og det iverksettes tiltak til forbedringer.

Mange bedrifter trenger en økonomisjef, men avventer ansettelse da de føler at de ikke har stort nok firma til å forsvare å ansette en økonomisjef. Hos Bedriftsøkonomi AS kan du leie en økonomisjef på deltid. Du velger selv hvor mye tid du har behov for. Økonomisjefen har fokus på den daglige driften, men er også kompetent forretningsuvikler som kan gi råd og veiledning på forbedrings potensiale i den bedrift.

Trenger du hjelp til å forberede styremøte kan økonomisjefen bedra med nødvendig dokumentasjon som periodiske regnskapsrapporter, budsjetter, likviditetsprognoser, kalkyler og ikke minste protokoll fra styremøtet.

Ta kontakt med Bedriftsøkonomi AS og få din egen økonomisjef. 

Jan Arild W. Jensen

Daglig leder, Bedriftsøkonomi AS

Utdannelse

Visma Academy (Visma eAccounting Sertifisering for Regnskapsbyrå – Expert)
Visma Academy (Visma eAccounting Sertifisering for Regnskapsbyrå – Advanced)

Handelshøyskolen BI  (revisjon og skatterett)
Høgskolen i Lillehammer (økonomisk/adm. linje i Ledelse – Bedriftsøkonom)

Moss Handelsskole (Økonomi og regnskapslinje)

Erfaring
– Daglig leder i Bedriftsøkonomi AS og partner i Finance Resources

– Controller i ITAB Butikkinnredninger AS

– Økonomisjef/Group Controller/Senior Controller i New Store Europe Norge AS

– Økonomisjef i AS Plantevern-Kjemi
– Kontorsjef i Revisorgruppen-Klocks Revisjonsbyrå AS
– Controller i Finstad Gruppen AS (FIAT)
– Regnskapssjef i Moss Bryggeri
– Styremedlem i flere selskaper i ulike bransjer

Bedriftsøkonomi har kompetanse på følgende økonomisystemer

Visma eAccounting
Visma Business
Visma Global
Microsoft Dynamics AX
Microsoft Dynamics NAV
TOTAL Årsoppgjør

Ønsker du et tilbud?

Vi tilbyr både fastpris og timespris – Sistnevnte er mest vanlig. Om du vil snakke med oss lover vi deg rask respons.