Fra arkivet

Etablering av virksomhet
Jan Arild W. Jensen

ETABLERING AV EGEN VIRKSOMHET

Et av de første spørsmål som dukker opp er – Valg av organisasjonsform. Det er i hovedtrekk to alternativer som kan velges, enkeltpersonforetak og aksjeselskap.

Read More »